เวลาออนไลน์ต่อเนื่อง : 0:0:0 Hrs.
เวลาฟังเฉลี่ย : 0:0:0 Hrs.
จำนวนคนฟังสูงสุด : 8/100

Link สัญญาณ (มี ssl): https://radio11.plathong.net/7322/;stream.mp3
Link สัญญาณ (ไม่มี ssl): http://radio11.plathong.net:7322/;stream.mp3
Link สัญญาณ (ด้วย IP): http://103.22.182.29:7322/;stream.mp3
โค้ด เฉพาะ Html5 Player: ตัวอย่าง
โค้ดติดหน้าเว็บ (มีสถิติคนฟัง): ตัวอย่าง
Graph จำนวนคนฟัง: Click to view
Port Status (ตรวจสอบว่า Server ทำงานปกติหรือไม่)
http://radio11.plathong.net:7322
บริการวิทยุออนไลน์โดย Plathong.NET